BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine data håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan BabyWise (herefter BabyWise, “vi”, “os” eller “vores”) behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

VORES ROLLE SOM DATAANSVARLIG

I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst mulig.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte

BabyWise her:

BabyWise IVS
CVR 39945665
Ahornvej 19 2791 Dragør
E-mail: kontakt@BabyWise.dk

INDSAMLING OG BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER I BabyWise APP

Når du opretter dig som bruger i BabyWise app, indsamler vi en række oplysninger om dig:

Stamoplysninger: I forbindelse med at du opretter dig som bruger i BabyWise app, indhenter og behandler vi dit navn og din e-mail. Det gør vi for at kunne identificere og kontakte dig samt for at opfylde vores aftale med dig om brugen af vores app. BabyWise benytter databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(b) og artikel 6 (1)(c)  som behandlingsgrundlag for disse oplysninger.

Oplysninger om dig og dit barn: Når du bruger vores app, har du mulighed for at indtaste oplysninger om dig og dit barn herunder:

 • Dit navn
 • Dit barns navn
 • Dit Barn alder


Vi behandler de oplysninger som du selv vælger at afgive, når du benytter app’en. Vi behandler oplysningerne for at kunne give dig bedst muligt udbytte af vores app.

Oplysninger som vores sundhedsplejersker bruger i deres rådgivning og vejledning: I vores app har du mulighed for at få rådgivning og vejledning fra en af vores sundhedsplejersker. I den forbindelse kan du dele oplysninger for at hjælpe sundhedsplejerskerne med at besvare dine spørgsmål. Det kan f.eks. være oplysninger såsom navn(e), og billeder mv. herunder også helbredsoplysninger.

Hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for at få rådgivning fra vores sundhedsplejersker, indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler oplysninger om dig eller dit barns helbred. Vi bruger databeskyttelsesforordningens artikel 9(1)(a) som grundlag for behandlingen. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Statistik og log-data: Når du bruger vores app, kan vi indhente statistiskdata og log-data om din brug af app’en, f.eks. oplysninger om enheds-id, enhedstype, oplysninger om geoplacering, enheds- og forbindelsesoplysninger, din brug af app’en (herunder hvor lang tid, tidspunkt og dato), fejl-oplysninger. Vi bruger disse oplysninger til at forbedre vores service. Vi bruger databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(f) som grundlag for behandlingen.

Anonyme oplysninger indhentet i app’en: BabyWise kan anvende oplysninger i anonymiseret form til statistiske formål eller markedsføring. BabyWise vil forud for anvendelse af dine oplysninger altid sikre, at oplysningerne anonymiseres, så de ikke er personhenførbare og dermed under ingen omstændigheder kan henføres til dig eller dit barn.

INDSAMLING OG BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER PÅ VORES WEBSITE

Når du besøger BabyWise’s website kan vi behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, mobil, enhed og browser.

Vi kan også behandle oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores website, hvordan du navigerer rundt på den, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse oplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier.

”cookies” er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Vi behandler også data, som du giver os, i forbindelse med din brug af vores website – f.eks. når du udfylder en formular – herunder dit navn og e-mailadresse samt øvrige oplysninger, du giver til os.

Vi bruger dine oplysninger, for at vi kan gøre relevante services og produkter tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores website samt de services og produkter, vi tilbyder. Vi bruger også data til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

Vores grundlag for behandlingen er databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f) og cookiebekendtgørelsen § 3.

MODTAGERE AF MARKEDSFØRING

Når du modtager markedsføring fra BabyWise, behandler vi oplysninger om dit navn og e-mailadresse. Vi behandler også oplysninger om din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet) samt oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

Vi behandler dine oplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og services samt oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Vi bruger oplysningerne om din brug for at forstå den måde, som vores kunder tager imod vores markedsføring, og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet. Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig, når vi har indhentet dit samtykke hertil.

Vores grundlag for behandlingen er databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f) og markedsføringslovens § 10.

BRUG AF DATABEHANDLERE

Vi kan anvende tredjeparts virksomheder og enkeltpersoner som databehandlere i forbindelse med, at vi udbyder vores tjeneste. Vi bruger f.eks. databehandlere til at sikre levering af vores services og til at hjælpe os med at analysere, hvordan vores tjeneste bliver brugt. Databehandlere vil have adgang til dine personlige oplysninger, men kun for at udføre opgaver på vores vegne. Vores databehandlere må ikke videregive eller bruge oplysningerne til andre formål. Vi vil altid udarbejde en databehandleraftale med vores databehandlere for at sikre beskyttelse af dine personoplysninger.

OVERHOLDELSE AF LOVE

Vi vil udlevere dine personlige oplysninger til andre, hvis det kræves ved lov eller stævning, eller hvis vi mener, at en sådan handling er nødvendig for at overholde loven og rimelige anmodninger for retshåndhævelse eller for at beskytte sikkerheden eller integriteten af vores service.

SIKKERHED

Sikkerheden af dine personlige oplysninger er vigtig for os. Vi bestræber os på til enhver tid at beskytte dine personlige oplysninger med en række organisatoriske og tekniske foranstaltninger. Heriblandt er al kommunikation mellem dig og os krypteret. Du bør dog være opmærksom på, at ingen metode til transmission via internettet, eller metode til elektronisk opbevaring er 100% sikker.

ÆNDRINGER I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Vi kan opdatere vores privatlivspolitik fra tid til anden. Vi vil underrette dig om eventuelle ændringer ved at offentliggøre den nye privatlivspolitik på vores hjemmeside og i app’en. Du rådes til at gennemgå denne privatlivspolitik jævnligt for eventuelle ændringer. Ændringer i denne privatlivspolitik træder i kraft, når de er tilgængelige i app’en.

SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger slettes når formålet med behandlingen er fuldført. Som udgangspunkt betyder det at personoplysninger opbevares og behandles i følgende periode:

 • Brugerdata på brugere der har, eller har haft app’en BabyWise: 1 år efter endt brug
 • Personer, som har kontaktet vores kundeservice, herunder generelle emails: 1 år efter endt brug
 • Kommunikation med sundhedsplejerske herunder helbredsoplysninger: 5 år efter endt brug jf. journalføringsbekendtgørelsen §15 stk. 2.

Vi sender dig en email 14 dage før sletningen af din data.

DINE RETTIGHEDER

I henhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen har du visse rettigheder i forbindelse med BabyWise’s indsamling og behandling af dine personoplysninger. Disse rettigheder er:

 • Indsigtsret: Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data som BabyWise opbevarer om din person
 • Ret til berigtigelse af data: Du har ret til at rette fejl eller mangler i den data som BabyWise behandler om dig
 • Ret til sletning: Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af personoplysninger ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes
 • Ret til begrænset behandling: Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine personoplysninger. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end BabyWise s formål tilsiger eller hvis du bestrider selskabets ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort
 • Ret til dataportabilitet: Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de personoplysninger som BabyWise har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine personoplysninger overført til en anden dataansvarlig
 • Indsigelsesret: Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data, vil disse ikke længere blive behandlet, medmindre der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring, kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.
 • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

KONTAKTOPLYSNINGER

BabyWise Aps

CVR 39945665 

Ahornvej 25, 2791 Dragør

E-mail: kontakt@Babywise.dk