Ejeroplysninger

BabyWise udbydes af
BabyWise Aps
Parkvej 25
2791 Dragør
CVR-nr: 39945665
E-mail: Info@babywise.dk
Etableringsår: 2018

Generel information
Oplysningerne givet via BabyWise app, må på ingen måde tages som erstatning for kompetent professionel rådgivning eller behandling af uddannet og godkendt læge. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit eller dit barns helbred, bør du altid konsultere en læge, før du indleder en behandling.

Privatlivspolitik 

Se vores privatlivspolitik her

Pengene-tilbage-garanti

I tilfælde af, at du ikke er fuldt ud tilfreds med vores service, tilbyder vi en ’pengene-tilbage-garanti’.

For at få pengene tilbage for utilfredsstillende service, skal du kontakte os via info@babywise.dk.

Vi stiller dog krav om at du sender os en mail hvori du beskriver hvorfor du ikke var tilfreds med vores service, gerne så detaljeret som muligt. Ligeledes må du maximalt have benyttet enten en enkelt video eller chat konsultation.

Tekniske problemer: 

Skulle du være så uheldig at det af tekniske årsager ikke har været muligt at gennemføre enten en video eller chant konsultation. Kan du altid kontakte os og få tildelt erstatnings konsultationer. Dette gør du ved at kontakte os på technicalissues@babywise.dk

Produktinformation

Kunden får efter at have tegnet et abonnement i appstore adgang til konsultation med vores  sundhedsplejersker. Konsultationen foregår enten via video eller chat i BabyWise App. Som kan downloades fra enten: Apple app-store eller Google play-store

Køb af abonnement

BabyWise stiller en abonnementstjeneste til rådighed, som giver adgang til online konsultationer med sundhedsplejersker.

Abonnement betales forud for den periode som er inkluderet i abonnementsperioden.

Opsigelse og automatisk fornyelse

Du kan til enhver tid og uden begrundelse opsige abonnementet. Du vil fortsat have adgang til sundhedsfaglige konsultationer frem til ophør af den gældende abonnementsperiode. Du afmelder dit abonnement via din konto på App Store.

Priser og betaling

Alle priser er i danske kroner (DKK) og fritaget for moms. Betalingen sker direkte via din Apple eller google play konto. 

For yderligere information henviser vi til Apple og google generelle handelsbetingelser 

Apple appstore salgsbetingelser: SALGSBETINGELSER FOR APPLE

Google play store salgsbetingelser: Servicevilkår for Google Play

Ændring af priser og handelsbetingelser

BabyWise.dk kan fra tid til anden ændre abonnementer og priser.

Forbehold

BabyWise IVS tager forbehold for tryk- og prisfejl.

BabyWise IVS er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til BabyWise app, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold som  er uden for BabyWise kontrol.

Forpligtelser for tilknyttede sundhedsplejersker:

BabyWise sundhedsplejersker skal kunne dokumentere at de besidder dansk autorisation, og specialistuddannelse. Alle tilknyttede sundhedsplejersker skal overholde lovreglerne om autoriserede sundhedspersoners journalføringspligt i autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 – 25.

Det sundhedsfaglige personale har journalføringspligt, jf. bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.). Herunder pligt til at føre patientjournal påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, der som led i sin virksomhed foretager behandling af en patient, jf. § 1. i Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Patientsamtykke og -ansvar

Ved køb af konsultations ydelser giver patienten sit samtykke til at BabyWise.dk må indsamle og behandle dennes personlige data i forbindelse med undersøgelse og behandling.

Det er patientens ansvar at opgive korrekte og relevante informationer til den sundhedsplejerske de konsultere. 

Patientrettigheder

For gældende patientrettigheder henvises til Sundhed.dk

Ansvarsfraskrivelse

BabyWise IVS kan alene gøres erstatningsansvarlige for de udbudte ydelsers pålydende værdi.

Brugs- og ejendomsret

Kunden opnår den fulde brugsret til journalen fra konsultationen.

Personoplysninger

Personfølsomme data omhandlende selve konsultationen vil kun kunne tilgås af en autoriseret læge.

Vores indsamling og brug af persondata er beskrevet i detaljer i vores privatlivspolitik.

Nyhedsbreve

Når du opretter en profil på app, accepterer du at vi må kontakte dig med nyhedsbreve og anden information via e-mail. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbreve igen ved at skrive til kontakt@babywise.dk

Cookies

I forbindelse med brug af hjemmesiden gemmes en eller flere cookies på det apparat kunden benytter. 

Klager og reklamationer

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:
BabyWise Aps
Parkvej 25
2791 Dragør
CVR-nr: 39945665
Mail: kontakt@BabyWise.dk

Lovvalg og værneting

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.